Low lambda profil

low lambda profil; düşük lambda değerinde yani düşük termal iletkenlikte profildir.

daha düşük derinlikte sistemlerle daha iyi Uf ve Uw değerlerine ulaşmayı hedefliyorsanız:

lambda optimize ısı yalıtım bariyeri: insulbar LO tam size göre!

low lambda profil